Workshop

Inget utrymme för överraskningar! För våra kedjekunder är workshoppen det bästa sättet att hitta den skarpaste gemensamma proceduren för snabb, smidig och ekologisk projektgenomförning.

Workshop


Från koncept till skapelse

Målet är att tillsammans med våra kunder skapa en verksamhetsmodell som baserar sig på starkt och konstruktivt samarbete samt som säkerställer öppen, bra och framgångsrik planering från de första stegen i projektet ända till byggplatsens överlåtning och systematiska övervakning.

Workshopsmodellen är indelad i tre viktiga områden som täcker hela vårt tjänsteerbjudande.

Områdena genomförs individuellt och tillsammans utgör de en utmärkt grund för projektgenomförande av hög kvalitet och långsiktigt samarbete.

 

Kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt. Vi implementerar unika och mångsidiga affärslokaler exakt efter kundens önskemål.

Kontakt

Våra referenser


Levi’s

Ritazza

Colmec

Kontakta oss för att ordna en tid för en gemensam workshop.