Underhåll och vårdnad

Vi håller lokalerna i gott skick, trivsamma och funktionella. En bra vårdnads- och underhållstjänst förlänger affärens livslängd och investeringen betalar sig tillbaka.

Underhåll och vårdnad


Vi har också utvidgat vår serviceavtalande verksamhet till vårdnad och underhåll av destinationer som redan har byggts eller påbyggs.

I den utsträckning som överenskommits tar vi hand om t.ex. underhållsbehov för butiker i olika köpcentrum. Butikslokaler används starkt eftersom tusentals människor handlar där varje år och butiker behöver naturligtvis också vårdnads- och underhållstjänster.

Vårt jobb är att vårda och underhålla lokalerna så att de ser bra ut och är funktionellt i ordning. Tjänsten möjliggör hög kundnöjdhet.

Tjänsteerbjudandet innehåller t.ex. rengöring, inspektion och underhåll av kylutrustning eller annan utrustning och, om nödvändigt, byte av bristfälliga delar med nya, beroende på kundens individuella behov.

Call center och 360° dokumentationstjänster kan också anslutas till tjänsten.

Kontakt


Kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt. Vi implementerar unika och mångsidiga affärslokaler exakt efter kundens önskemål.

Kontakt