Projektledning

Vår projektledning har testats i hundratals krävande projekt både i hemlandet och utomlands.

Projektledning


Projektledningen innehåller omfattande alla aspekter angående projektet:

  • Insamling och samordning av information
  • Ett gemensamt öppningsmöte tillsammans med kunden
  • Besök till lokalen för att bekanta oss närmare med projektet, så att vi kan tillrättalägga planen och hitta eventuella utmaningar
  • Praktiskt genomgående av projektet och dess handover-kontroll (granskning av både eget arbete och kundens överlämningskontroll) där allt beställt arbete och slutfört arbete för projektet fastställs
  • Vi ansvarar för avfallshantering och återvinning enligt avtalet, samt för överenskommen rapportering till kunden
  • I princip agerar vi under huvudentreprenörens ansvar och är också ansvariga för övervakningen av lokalen samt dess ledning. Också uppfyllning av skyldigheterna för kundansvarslagen är på vårt ansvar

Kontakt


Kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt. Vi implementerar unika och mångsidiga affärslokaler exakt efter kundens önskemål.

Kontakt