Inredning

Inredningsdesign och -lösningar skapar trivsel och funktionalitet i lokalen. Vi tar hand om allt. Lätt.

Inredning


Vårt totala servicepaket innehåller:

  • Skräddarsydda möbelkoncept
  • Innovativa kassaregisterlösningar
  • Avancerade digitala lösningar
  • Professionella belysningsenheter
  • Produktion, fabrik bl.a. i Vaajakoski
  • Service och underhåll

 

Inredningen kan genomföras som ett separat projekt eller som en del av den övergripande leveransen av AMP- serviceavtalsmodellen.

Vårt erbjudande innehåller omfattande och kostnadseffektiv genomförning av butiksmiljöer. Vi vill också betjäna våra kunder utförligt i frågor som berör inrednings- eller andra butikslösningar.

Inredning som serviceområde är specialiserat på design och förverkligande av inspirerande, praktiska och effektiva butiksmiljöer. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda butiksmöbler, innovativa kassalösningar och professionella belysningsenheter.

Vi erbjuder totala butikslösningar som hjälper butiken att skapa en oförglömlig kundupplevelse och/eller öka effektiviteten i butiken.

Våra referenser


Ritazza

Espresso House

Colmec