Byggservice

Våra tjänster täcker brett och varierat olika områden inom byggservice.

Byggservice


Vår byggservice-tjänst innehåller följande områden:

  • Elektricitet
  • Värme
  • Luftväxling
  • Avkylning
  • Byggnadsautomation
  • Säkerhetsteknik

 

Till byggteknisk expertis hör också riskhantering, myndighetskrav, underhåll och reparationer, optimering av energiförbrukning, långsiktiga planens hantering och behandling av dokumentation.

Kontakt


Kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt. Vi implementerar unika och mångsidiga affärslokaler exakt efter kundens önskemål.

Kontakt