Belysningslösningar

Vi är väldigt ivriga om att skapa stämning, trivsel och funktionalitet med våra belysningslösningar i affärslokaler och försäljningsställen.

Belysningslösningar


Butiksbelysning är en viktig del av en funktionell helhet. Vi strävar alltid efter att hitta de bästa belysningslösningarna för affärslokalen. Vi börjar utveckla ett nytt belysningskoncept med en grundlig förberedelse under vilken vi besöker lokalen för analysering. Vi studerar planritningen och vi gör en preliminär plan redan på plats.

Målet är att skapa en trevlig, säljande miljö med bästa möjliga belysningstrivsel. Genom att använda vår omfattande kunskap och långa erfarenheter gör vi projektplaner, belysningsberäkningar, produktval och slutligen installation för att leverera en fullständig belysningsinstallation – som ett separat eller del av ett övergripande butikskoncept. Detta ger din lokal en butiksbelysning som lyfter fram din produkt, vad än den är.

Belysningslösningar och möjliga service- och underhållstjänster kan genomföras som ett separat projekt eller som en del av AMP:s totala leverans.

Kontakt


Kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt. Vi implementerar unika och mångsidiga affärslokaler exakt efter kundens önskemål.

Kontakt