360° Transparens

Denna helt nya programvarutjänsten (SaaS) är idealisk för digital dokumentation under byggnads- och driftlivscykeln för affärslokaler och andra utrymmen.

360° Transparens


Tjänsteformat

360° transparens i handelslokaler kan produceras redan vid upphandlingsskedet. Med hjälp av den kan vi göra beslut internationellt angående tjänsteformaten och operativa verksamheten på distans.

 

Planering

360° transparensen som tillverkligas av Totius-tjänsten optimerar förbättrad planering och försnabbar kommunikation som görs på distans då den påbörjas redan vid rivningsskedet. Att anpassa konceptet till varumärket kan göras snabbare och med högre kvalitet.

 

Byggningens transparens

360° transparensen i byggskedet och materialets anrikning kommer att påskynda projektledningen, förbättra kommunikationen mellan byggnadsplatsen och konstruktionen och optimerar effektiviteten för faktabaserad problemlösning och logistik. Fjärrövervakning förbättrar kvaliteten och betalningstransaktioner är i linje med den verkliga beredskapen.

 

Orientering och utbildning

Totius-tjänsten möjliggör berikning av bildmaterial, vilket möjliggör effektivare personalorientering. Utbildning kan göras på distans internationellt och kan påbörjas på egen hand, oavsett apparat och plats.

 

Underhåll och vårdnad

360° transparensen som gjorts under olika faser i projektet förbättrar betydande kommunikationen och problemlösning under underhållningen samt stöder hållbar utveckling. Problemen blir också lättare och snabbare att lösa.

Kontakta oss så ger vi dig en utvärdering av ditt projekt.