Partnerskapsavtal

AMP samarbetar med olika aktörer som QMG Partners, ITAB, Shoplight och Kelotwin.

Byggtjänster


QMG Partners Oy

AMP-Yhtiöt Oy är en viktig partner som en del av Quattro Mikenti Groups företagsnätverk (QMG). QMG Partners är ett nätverk av företag som tillhandahåller tekniska tjänster till fastigheten, som tillhandahåller underhåll, reparation, modernisering och experttjänster under hela fastighetens livscykel. Det verkar inom alla serviceområden inom byggtjänster, såsom: konstruktion, el, värme, ventilation, kylning, byggnadsautomation och energieffektivitet.

De viktigaste konkurrensfaktorerna är tjänstekvalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Nätverket utnyttjar de möjligheter som Quattro Mikenti Group och dess omfattande samarbetsnätverk medför. Nätverket delar gemensamma värderingar och mål och vill vara den mest önskvärda partnern i branschen. Nätverket har redan verksamhet på mer än 25 platser enbart i Finland.

AMP-Yhtiöt Oy har huvudansvaret för byggande och entreprenad som en del av nätverket.

 

QMG Partners Oy

 

Inredning


ITAB Finland Oy

ITAB Finland Oy och AMP-Yhtiöt har kommit överens om samarbete för en omfattande uppfyllning av butiksmiljöer.

ITAB Finland Oy och AMP-Yhtiöt har kommit överens om ett samarbete som syftar till ett omfattande och kostnadseffektivt genomförande av butiksmiljöer. Som kompletterande aktörer kan ITAB Finland och AMP-Yhtiöt betjäna kunderna på ett omfattande sätt i frågor som berör byggande och inredning av affärer och andra butikslösningar.

ITAB Finland Oy är specialiserat på design och förverkligande av inspirerande, praktiska och effektiva butiksmiljöer. ITAB designar, tillverkar och installerar skräddarsydda butiksmöbler, innovativa kassaregister och ett professionellt belysningssystem. ITAB Finland Oy ingår i ITAB-koncernen.

 

ITAB Finland Oy

 

Belysning


Eloman Oy/Shoplight

Eloman Oy / Shoplight och AMP Yhtiöt Oy har kommit överens om samarbete och samarbete kring blixtlösningar för shoppingmiljön.

Detta samarbete har som mål att bekräfta förmågan att genomföra professionella och kostnadseffektiva blixtlösningar. Båda parter kompletterar varandra för att betjäna kunder med en bred portfölj med konstruktion och blixtar för alla utrymmen som behövs.

 

Eloman Oy/Shoplight

 

360° Transparency


Kelotwin Oy

AMP-Yhtiöt Oy och Kelotwin Oy har kommit överens om att samarbeta i utnyttjandet av 360 ° Totius-tjänsten, som ger transparens och är berikad med digitalt material, för en omfattande förverkligande av affärsmiljöer.

Totius-tjänsten som utvecklats av KeloTwin Oy ger 360 ° transparens för utrymmet på distans. Tjänstens 360 ° bildmaterial kan användas under design, planering, konstruktion och underhåll av olika parter. Totius-tjänsten kan användas för att fjärrövervaka den faktiska utvecklingen av konstruktion, kontrollkvalitet, effektivisera beslutsfattande, projektledning och kommunikation, inklusive underleverantörer. Totius servicematerial stöder operativ verksamhet och effektiviserar underhåll och kan berikas med annan digital information. Från Totius-tjänstens material kan artificiell intelligens användas för att producera nya typer av tjänster för alla faser, från tjänstedesign till underhåll.

 

Kelotwin Oy

 

Vill du gå med i vårt nätverk?

Kontakta oss!