AMP-Yhtiöt Oy har tilldelats utmärkelserna för 2022 Kauppalehti Success and Growth Company.

Framgångsrik 2022-certifiering tilldelas företag som är bland de bästa 8 {b082d45ef129be93015be5250a424e2a717b000bd162dbe3b6764018ef1a94e6} i landet och i sin egen bransch baserat på deras ekonomiska prestation.
Hörnstenen i AMP:s framgång är total leveranskapacitet, kundfokus och noggrannhet. Vi erbjuder transparens med vårt ambitiösa återvinningsprogram, vilket gör oss till den mest intressanta aktören i branschen, säger Timo Malmström, VD för AMP-Yhtiöt.

Certifikatet Growth Company 2022 tilldelas ett företag vars verksamhet vuxit tydligt flera år i rad. Certifikatet Growth Company 2022 är ett erkännande av det framgångsrika arbete vi har gjort för att utveckla vår verksamhet på våra kunders villkor. För att säkerställa fortsatt tillväxt har vi utvecklat vår möbel- och belysningsverksamhet och detta kommer att återspeglas i en bredare och bättre övergripande leveranskapacitet. Alla tjänster och produkter från en leverantör underlättar på många sätt för våra kunder, framhåller tillväxtdirektör Jarmo Kallioniemi.

Share