Effektiv begränsning av klimatförändringen kräver en minskning av användningen av fossil energi. Dessutom är förutsättningen för en hållbar
utveckling att andra miljöpåverkningar som orsakas av mänsklig verksamhet och användning av naturresurser minskar.

AMP-Yhtiöt Oy vill ta sitt ansvar för att balansera och rehabilitera miljöns vitalitet genom att sträva efter en utmanande återvinningsgrad
på mer än 90{b082d45ef129be93015be5250a424e2a717b000bd162dbe3b6764018ef1a94e6}, och ta hand om korrekt sortering av avfall som genereras under rivnings- och byggnadsarbete. Miljöpolitiken har gjorts 
tillsammans med Lassila & Tikanoja, en ledande aktör på området, och dess utveckling är en pågående process i samarbete med våra kunder. 
Vårt mål är effektiv och optimal återvinning av material som hanteras på AMP -byggplatser.

Trygghet i avtalsförhandlingar, för alla parter
Många av våra kunder har sina egna mål för att genomföra social och ekonomisk miljöpolitik. Många har vaknat till att deras miljömål inte
kan begränsas till deras egen verksamhet, utan att partner också måste böja sig för villkoren i miljöpolitiken. I avtalsförhandlingar 
innebär det att kvalitet ensam, förmågan att leverera ett mål i tid och ett konkurrenskraftigt pris inte längre räcker. Samtidigt måste man 
ta väl hand om miljön. AMP-Yhtiöt ser alltid till att återvinningsgraden på varje plats ligger i nivå med kundernas krav.

Tydlig information om byggplatsens koldioxidavtryck
Återvinningsnivån avtalas med kunden. Om så önskas registrerar vi det avfall som genereras, förbereder lämpliga transportdokument och 
levererar alltid avfallet till en miljölicensierad insamlingsplats. Avfallsförebyggande är viktigt i projektplaneringen och därför är 
förplanering viktigt. Om det inte är möjligt att förhindra det, är nästa alternativ att återanvända det insamlade materialet med rätt 
återvinning vilket kommer att öka återvinningsgraden. Det sista alternativet är avfallshantering.
Nyckeltal för byggplatsens koldioxidavtryck kan levereras till kunder i tydliga och visuella Excel- eller PDF -rapporter.

Hur vi minskar avfall

  • Vi förhindrar uppkomst av avfall
  • Vi strävar efter att återanvända avfall
  • Vi återvinner
  • Annan möjlig återanvändning
  • Vårt sista alternativ är korrekt avfallshantering
 
Pågående utbildning garanterar en topplacering
Vi vill vara en pionjär och det är därför AMP -personal ständigt utbildas. Detta gör att vi kan utveckla vår miljöpolicy för att möta de 
tuffaste kraven från våra kunder.
Alla personer som arbetar med avfall på AMP-byggplatser är också utbildade i en ständigt utvecklande driftsmodell i enlighet med AMP:s 
miljöpolicy.
 
 

Share