360° läpinäkyvyys

Tämä täysin uusi tietoverkon välityksellä hyödynnettävä ohjelmistopalvelu (SaaS), soveltuu erinomaisesti myymälätilan, toimitilan tai minkä tahansa tilan digitaaliseen dokumentointiin sekä hyödyntämiseen rakentamisen ja operatiivisen elinkaaren aikana.

360° dokumentointi


Palvelumuotoilu

Liiketilojen 360° läpinäkyvyys voidaan tuottaa jo hankintavaiheessa, minkä pohjalta voidaan tehdä palvelumuotoiluun ja operatiiviseen liiketoimintaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat etäyhteydellä kansainvälisesti

 

Suunnittelu

Totius-palvelun tuottama 360° läpinäkyvyys kohteisiin alkaen purkuvaiheesta tehostaa etäyhteydellä tapahtuvaa suunnittelua ja nopeuttaa kommunikaatiota eri osapuolten välillä. Brändin mukaisen konseptin sovittaminen kohteeseen voidaan tehdä nopeammin ja laadukkaammin.

 

Rakentamisen läpinäkyvyys

Rakentamisvaiheiden 360° läpinäkyvyys ja aineiston rikastaminen nopeuttavat merkittävästi projektin hallintaa, suunnittelun ja työmaan väistä kommunikaatiota, tehostaa faktapohjaista ongelmien ratkaisemista ja logistiikkaa. Etäyhteydellä tapahtuva valvonta parantaa laatua ja maksuliikenne on todellisen valmiusasteen mukaista.

 

Perehdytys ja koulutus

Totius-palvelu mahdollistaa kuva-aineiston rikastamisen, mikä mahdollistaa tehokkaamman henkilöstön perehdyttämisen. Kouluttaminen voidaan tehdä etäyhteydellä kansainvälisesti ja perehdytys aloittaa omatoimisesti laitteesta ja paikasta riippumatta.

 

Ylläpito ja huolto

Hankkeen eri vaiheissa tuotettu 360° läpinäkyvyys rakentamisen vaiheisiin tehostaa merkittävästi kommunikaatiota ja ongelmien selvittämistä ylläpidon aikana, sekä tukee kestävää kehitystä. Ongelmien kommunikointi helpottuu ja ne voidaan ratkaista nopeammin.

Ota meihin yhteyttä niin annamme arvion projektistasi.